Zoeken
12 aug

Renovatie PKC Defensie gebouwen B en AB Den HaagbouAd adviesgroep bv
 verzorgt in opdracht van de Rijkgebouwendienst advieswerkzaamheden gedurende de ontwerpfase van het project Renovatie gebouwen B en AB van het Ministerie van Defensie in Den Haag. In bouwteamverband met Inbo Bouwkunde, Deerns, BAM Habo en Croon wordt het ontwerp geoptimaliseerd, waarna de uitvoering wordt gestart. In de uitvoeringsfase zorgt bouAd adviesgroep bv voor de directievoering en het bouwtoezicht.

De bouwkundige werkzaamheden omvatten onder andere het vernieuwen van de vloeren, wanden, plafonds en het sanitair, het herstellen van de brandscheidingen en het verwijderen van asbesthoudende materialen. Wat betreft de installaties worden onder andere de radiatoren, het leidingnet en de koelplafonds vervangen. Tevens worden er nieuwe verlichtingsarmaturen en schakelmateriaal geplaatst.

Van september 2011 tot juli 2013 is bouAd adviesgroep bv tevens betrokken geweest bij de afbouwfase van de renovatie van de gebouwen C,D en H. Bij deze renovatie heeft bouAd adviesgroep bv gezorgd voor het hoofdtoezicht, het toezicht op de beveiliging en het dagelijks bouwtoezicht.

Projectgegevens:
Opdrachtgever: RijksgebouwendienstGebruiker: Ministerie van Defensie | Plaats: Den Haag | Periode van uitvoering: mei 2014 – september 2015 | Bouwkosten: Vertrouwelijk | Omvang: Ca. 4.000 m² Dienstverlening: Advieswerkzaamheden ontwerpfase, directievoering, kostenbewaking en bouwtoezicht. 
op 12 augustus 2014